Elérhetőségek

Onyx Tours Utazási Iroda, Bük

9737 Bük,
Ifjúság u. 62
Telefon:
06-94/558-318
06-94/359-113

Adatvédelem

Adatvédelmi Szabályzat

 

A www.onyx-tours.hu  üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője:  Onyx Tours KFT.

Székhelye:   9737 Bük, Ifjúság u 62.

Képviselő:  Gosztonyi Anna Erzsébet

Adószám:  11308625-2-18

Cégjegyzékszám: Cg1809101839

Engedély szám:  R- 1083/94/1997.

 

2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik. A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

 

3. Kapcsolatfelvétel

A látogatók személyes adataik megadása nélkül is látogathatják és használhatják a honlapot. Azonban a kapcsolatfelvételhez, bizonyos szolgáltatások megrendeléséhez szükséges a személyes adatok megadása és rögzítése.  A honlapon található űrlap kitöltésével, vagy email útján lehet az adatkezelővel kapcsolatba lépni. Az üzeneteket a címzett csak rendeltetésszerűen használja fel. Az adatok csak addig kerülnek tárolásra, ameddig az adott cél eléréséhez ez szükséges. Az érintett bármikor jogosult rögzített adatainak javítását vagy törlését kérni.  Üzleti kapcsolat létrejötte esetén az adatkezelő a számviteli és adószabályoknak megfelelően tárolja és kezeli az adatokat.

A weboldalunkban Google (remarketing, analytics), Facebook plugin és egyéb idegen kódok fordulhatnak elő. Felhívjuk minden látogató figyelmét, hogy ezek a szolgáltatók a böngészőkről adatokat tárolnak. Amennyiben nem ért egyet a fent említett szolgáltatók magatartásával, kérjük, zárja be a böngésző ablakot.

 

4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő felhasználók, valamint  az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolat.

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A www.onyx-tours.hu  weboldal üzemeltetője a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai értékesítéséhez, fejlesztéséhez, és saját statisztika készítéséhez használja fel.   

Az adatkezelő célja, hogy tevékenysége révén ügyfelei, weboldalának látogatói személyes adatainak védelme érdekében körültekintően járjon el, melynek során az érintett személyek információs önrendelkezési joga biztosítva legyen.  Az adatkezelő kijelenti, hogy weboldalának üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelés megfelel a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, a személyes adatokat titkosan és biztonságosan kezeli, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az adatok védelme elérje a szükséges szintet.  Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a tájékoztatót megváltoztathatja, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételére.

 

5. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

A www.onyx-tours.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

 

6. Az adatokhoz hozzáférők köre

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő férhet hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 

7. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A 2. és 3.  pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.                          Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhely: 9737 Bük, Ifjúság u 62. ) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (székhely:  9737 Bük, Ifjúság u. 62.), illetve a e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.onyx-tours.hu tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Az adatvédelmi elvek kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú - személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során - törvényt vettük alapul.

 

9. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

 

10. Fontos webcímek

Privátszférát erősítő technológiák

Adatvédelmi információk

Onyx Tours Utazási Iroda, Bük - MagyarOnyx Tours Utazási Iroda, Bük - DeutschOnyx Tours Utazási Iroda, Bük - Czech